Menu
สินค้าที่อยู่ในหมวดเดียวกัน
เหล็กเส้น ลวด 4.5มม. 8.5ม. (0.38กก.) #13 (2.4มม.*8.0ม.)0.30+-Kg.
เหล็กเส้น ลวด 4.5มม. 8.5ม. (0.38กก.) #13 (2.4มม.*8.0ม.)0.30+-Kg.
฿12.00
10.00 บาท

เหล็กเส้น ลวด 5.5มม. 8.0ม. (0.46กก.) #11(4มม.*8.0ม.)0.43+-Kg.
เหล็กเส้น ลวด 5.5มม. 8.0ม. (0.46กก.) #11(4มม.*8.0ม.)0.43+-Kg.
฿12.00
10.00 บาท

เหล็กเส้น ลวด 2 หุนเบาลาย *8.5ม. (6มม) 1.0กก. #8(4มม.*8.5ม.)0.85+-Kg.
เหล็กเส้น ลวด 2 หุนเบาลาย *8.5ม. (6มม) 1.0กก. #8(4มม.*8.5ม.)0.85+-Kg.
฿12.00
10.00 บาท

เหล็กเส้น ลวด 2 หุนเต็มลาย (6มม)
เหล็กเส้น ลวด 2 หุนเต็มลาย (6มม)
฿12.00
10.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 (6มม) 2 หุนเต็ม มอก.โรงเล็ก พ่นฟ้า
เหล็กเส้นกลม SR24 (6มม) 2 หุนเต็ม มอก.โรงเล็ก พ่นฟ้า
฿12.00
10.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 (6มม) 2 หุนเต็ม มอก.โรงใหญ่ พ่นแดง 2.22กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 (6มม) 2 หุนเต็ม มอก.โรงใหญ่ พ่นแดง 2.22กก.
฿12.00
10.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 6มม*10ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง 2.22กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 6มม*10ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง 2.22กก.
฿12.00
10.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 6มม*10ม. บกส พ่น ม่วง TATA 2.22กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 6มม*10ม. บกส พ่น ม่วง TATA 2.22กก.
฿12.00
10.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 6มม*10ม. บลส พ่นเงิน 2.22กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 6มม*10ม. บลส พ่นเงิน 2.22กก.
฿12.00
10.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 (8มม) มอก.โรงเล็ก พ่นแดง ทอง
เหล็กเส้นกลม SR24 (8มม) มอก.โรงเล็ก พ่นแดง ทอง
฿12.00
10.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 (8มม) มอก.โรงใหญ่ พ่นแดง เงิน
เหล็กเส้นกลม SR24 (8มม) มอก.โรงใหญ่ พ่นแดง เงิน
฿12.00
10.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 8มม บกส.พ่นม่วง TATA 3.95กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 8มม บกส.พ่นม่วง TATA 3.95กก.
฿12.00
10.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 (9มม) 3 หุนเต็ม มอก.โรงเล็ก พ่นแดง
เหล็กเส้นกลม SR24 (9มม) 3 หุนเต็ม มอก.โรงเล็ก พ่นแดง
฿12.00
10.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 (9มม) 3 หุนเต็ม ทดก.โรงเล็ก พ่นแดง ทอง
เหล็กเส้นกลม SR24 (9มม) 3 หุนเต็ม ทดก.โรงเล็ก พ่นแดง ทอง
฿12.00
10.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 9มม*10ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง4.99กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 9มม*10ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง4.99กก.
฿12.00
10.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 9มม*10ม. บกส พ่นม่วง TATA 4.99กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 9มม*10ม. บกส พ่นม่วง TATA 4.99กก.
฿12.00
10.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 9มม*10ม. BSI พ่น เขียว ทอง 4.99กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 9มม*10ม. BSI พ่น เขียว ทอง 4.99กก.
฿12.00
10.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 (12มม) 4 หุน มอก.โรงเล็ก พ่นแดง 8+-กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 (12มม) 4 หุน มอก.โรงเล็ก พ่นแดง 8+-กก.
฿12.00
10.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 12มม*10ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง 8.88กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 12มม*10ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง 8.88กก.
฿12.00
10.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 12มม*10ม. บกส พ่น ม่วง TATA 8.88กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 12มม*10ม. บกส พ่น ม่วง TATA 8.88กก.
฿12.00
10.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 12มม*10ม. บลส พ่นเงิน 8.88กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 12มม*10ม. บลส พ่นเงิน 8.88กก.
฿12.00
10.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 15มม*10ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง 13.87กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 15มม*10ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง 13.87กก.
฿12.00
10.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 15มม*10ม. บกส. พ่นเงิน-ม่วง TATA 13.87กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 15มม*10ม. บกส. พ่นเงิน-ม่วง TATA 13.87กก.
฿12.00
10.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 15มม*10ม. บลส พ่นเงิน 13.87กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 15มม*10ม. บลส พ่นเงิน 13.87กก.
฿12.00
10.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 (19มม) 6 หุน มอก. พ่นแดง 20.5กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 (19มม) 6 หุน มอก. พ่นแดง 20.5กก.
฿12.00
10.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 19มม*10ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง 22.26กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 19มม*10ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง 22.26กก.
฿12.00
10.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 19มม*10ม. บกส. พ่นเงิน-ม่วง TATA 22.26กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 19มม*10ม. บกส. พ่นเงิน-ม่วง TATA 22.26กก.
฿12.00
10.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 19มม*10ม. บลส พ่นเงิน 22.26กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 19มม*10ม. บลส พ่นเงิน 22.26กก.
฿12.00
10.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 25มม*10ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง 38.53กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 25มม*10ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง 38.53กก.
฿12.00
10.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 25มม*10ม. บลส พ่นเงิน 38.53กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 25มม*10ม. บลส พ่นเงิน 38.53กก.
฿12.00
10.00 บาท

เหล็กเส้น ลวด 4.5มม. 8.5ม. (0.38กก.) #13 (2.4มม.*8.0ม.)0.30+-Kg.
แบรนด์ : NMR
รหัสสินค้า: 11-110001
ราคา ต่อ เส้น

สินค้าที่อยู่ในหมวดเดียวกัน
เหล็กเส้น ลวด 4.5มม. 8.5ม. (0.38กก.) #13 (2.4มม.*8.0ม.)0.30+-Kg.
เหล็กเส้น ลวด 4.5มม. 8.5ม. (0.38กก.) #13 (2.4มม.*8.0ม.)0.30+-Kg.
฿12.00
10.00 บาท

เหล็กเส้น ลวด 5.5มม. 8.0ม. (0.46กก.) #11(4มม.*8.0ม.)0.43+-Kg.
เหล็กเส้น ลวด 5.5มม. 8.0ม. (0.46กก.) #11(4มม.*8.0ม.)0.43+-Kg.
฿12.00
10.00 บาท

เหล็กเส้น ลวด 2 หุนเบาลาย *8.5ม. (6มม) 1.0กก. #8(4มม.*8.5ม.)0.85+-Kg.
เหล็กเส้น ลวด 2 หุนเบาลาย *8.5ม. (6มม) 1.0กก. #8(4มม.*8.5ม.)0.85+-Kg.
฿12.00
10.00 บาท

เหล็กเส้น ลวด 2 หุนเต็มลาย (6มม)
เหล็กเส้น ลวด 2 หุนเต็มลาย (6มม)
฿12.00
10.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 (6มม) 2 หุนเต็ม มอก.โรงเล็ก พ่นฟ้า
เหล็กเส้นกลม SR24 (6มม) 2 หุนเต็ม มอก.โรงเล็ก พ่นฟ้า
฿12.00
10.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 (6มม) 2 หุนเต็ม มอก.โรงใหญ่ พ่นแดง 2.22กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 (6มม) 2 หุนเต็ม มอก.โรงใหญ่ พ่นแดง 2.22กก.
฿12.00
10.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 6มม*10ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง 2.22กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 6มม*10ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง 2.22กก.
฿12.00
10.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 6มม*10ม. บกส พ่น ม่วง TATA 2.22กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 6มม*10ม. บกส พ่น ม่วง TATA 2.22กก.
฿12.00
10.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 6มม*10ม. บลส พ่นเงิน 2.22กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 6มม*10ม. บลส พ่นเงิน 2.22กก.
฿12.00
10.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 (8มม) มอก.โรงเล็ก พ่นแดง ทอง
เหล็กเส้นกลม SR24 (8มม) มอก.โรงเล็ก พ่นแดง ทอง
฿12.00
10.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 (8มม) มอก.โรงใหญ่ พ่นแดง เงิน
เหล็กเส้นกลม SR24 (8มม) มอก.โรงใหญ่ พ่นแดง เงิน
฿12.00
10.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 8มม บกส.พ่นม่วง TATA 3.95กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 8มม บกส.พ่นม่วง TATA 3.95กก.
฿12.00
10.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 (9มม) 3 หุนเต็ม มอก.โรงเล็ก พ่นแดง
เหล็กเส้นกลม SR24 (9มม) 3 หุนเต็ม มอก.โรงเล็ก พ่นแดง
฿12.00
10.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 (9มม) 3 หุนเต็ม ทดก.โรงเล็ก พ่นแดง ทอง
เหล็กเส้นกลม SR24 (9มม) 3 หุนเต็ม ทดก.โรงเล็ก พ่นแดง ทอง
฿12.00
10.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 9มม*10ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง4.99กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 9มม*10ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง4.99กก.
฿12.00
10.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 9มม*10ม. บกส พ่นม่วง TATA 4.99กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 9มม*10ม. บกส พ่นม่วง TATA 4.99กก.
฿12.00
10.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 9มม*10ม. BSI พ่น เขียว ทอง 4.99กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 9มม*10ม. BSI พ่น เขียว ทอง 4.99กก.
฿12.00
10.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 (12มม) 4 หุน มอก.โรงเล็ก พ่นแดง 8+-กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 (12มม) 4 หุน มอก.โรงเล็ก พ่นแดง 8+-กก.
฿12.00
10.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 12มม*10ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง 8.88กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 12มม*10ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง 8.88กก.
฿12.00
10.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 12มม*10ม. บกส พ่น ม่วง TATA 8.88กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 12มม*10ม. บกส พ่น ม่วง TATA 8.88กก.
฿12.00
10.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 12มม*10ม. บลส พ่นเงิน 8.88กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 12มม*10ม. บลส พ่นเงิน 8.88กก.
฿12.00
10.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 15มม*10ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง 13.87กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 15มม*10ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง 13.87กก.
฿12.00
10.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 15มม*10ม. บกส. พ่นเงิน-ม่วง TATA 13.87กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 15มม*10ม. บกส. พ่นเงิน-ม่วง TATA 13.87กก.
฿12.00
10.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 15มม*10ม. บลส พ่นเงิน 13.87กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 15มม*10ม. บลส พ่นเงิน 13.87กก.
฿12.00
10.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 (19มม) 6 หุน มอก. พ่นแดง 20.5กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 (19มม) 6 หุน มอก. พ่นแดง 20.5กก.
฿12.00
10.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 19มม*10ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง 22.26กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 19มม*10ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง 22.26กก.
฿12.00
10.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 19มม*10ม. บกส. พ่นเงิน-ม่วง TATA 22.26กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 19มม*10ม. บกส. พ่นเงิน-ม่วง TATA 22.26กก.
฿12.00
10.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 19มม*10ม. บลส พ่นเงิน 22.26กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 19มม*10ม. บลส พ่นเงิน 22.26กก.
฿12.00
10.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 25มม*10ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง 38.53กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 25มม*10ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง 38.53กก.
฿12.00
10.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 25มม*10ม. บลส พ่นเงิน 38.53กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 25มม*10ม. บลส พ่นเงิน 38.53กก.
฿12.00
10.00 บาท

รายละเอียดสินค้า
ชื่อเรียกสินค้า
เหล็กเส้น ลวด 4.5มม. 8.5ม. (0.38กก.) #13 (2.4มม.*8.0ม.)0.30+-Kg.
ขนาด
2.4มม.*8ม.
หน่วย
เส้น