Menu
สินค้าที่อยู่ในหมวดเดียวกัน
เหล็กเส้น ลวด 4.5มม. 8.5ม. (0.38กก.) #13 (2.4มม.*8.0ม.)0.30+-Kg.
เหล็กเส้น ลวด 4.5มม. 8.5ม. (0.38กก.) #13 (2.4มม.*8.0ม.)0.30+-Kg.
114.00 บาท

เหล็กเส้น ลวด 5.5มม. 8.0ม. (0.46กก.) #11(4มม.*8.0ม.)0.43+-Kg.
เหล็กเส้น ลวด 5.5มม. 8.0ม. (0.46กก.) #11(4มม.*8.0ม.)0.43+-Kg.
114.00 บาท

เหล็กเส้น ลวด 2 หุนเบาลาย *8.5ม. (6มม) 1.0กก. #8(4มม.*8.5ม.)0.85+-Kg.
เหล็กเส้น ลวด 2 หุนเบาลาย *8.5ม. (6มม) 1.0กก. #8(4มม.*8.5ม.)0.85+-Kg.
114.00 บาท

เหล็กเส้น ลวด 2 หุนเต็มลาย (6มม)
เหล็กเส้น ลวด 2 หุนเต็มลาย (6มม)
114.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 (6มม) 2 หุนเต็ม มอก.โรงเล็ก พ่นฟ้า
เหล็กเส้นกลม SR24 (6มม) 2 หุนเต็ม มอก.โรงเล็ก พ่นฟ้า
114.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 (6มม) 2 หุนเต็ม มอก.โรงใหญ่ พ่นแดง 2.22กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 (6มม) 2 หุนเต็ม มอก.โรงใหญ่ พ่นแดง 2.22กก.
114.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 6มม*10ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง 2.22กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 6มม*10ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง 2.22กก.
114.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 6มม*10ม. บกส พ่น ม่วง TATA 2.22กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 6มม*10ม. บกส พ่น ม่วง TATA 2.22กก.
114.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 6มม*10ม. บลส พ่นเงิน 2.22กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 6มม*10ม. บลส พ่นเงิน 2.22กก.
114.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 (8มม) มอก.โรงเล็ก พ่นแดง ทอง
เหล็กเส้นกลม SR24 (8มม) มอก.โรงเล็ก พ่นแดง ทอง
114.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 (8มม) มอก.โรงใหญ่ พ่นแดง เงิน
เหล็กเส้นกลม SR24 (8มม) มอก.โรงใหญ่ พ่นแดง เงิน
114.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 8มม บกส.พ่นม่วง TATA 3.95กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 8มม บกส.พ่นม่วง TATA 3.95กก.
114.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 (9มม) 3 หุนเต็ม มอก.โรงเล็ก พ่นแดง
เหล็กเส้นกลม SR24 (9มม) 3 หุนเต็ม มอก.โรงเล็ก พ่นแดง
114.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 (9มม) 3 หุนเต็ม ทดก.โรงเล็ก พ่นแดง ทอง
เหล็กเส้นกลม SR24 (9มม) 3 หุนเต็ม ทดก.โรงเล็ก พ่นแดง ทอง
114.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 9มม*10ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง4.99กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 9มม*10ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง4.99กก.
114.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 9มม*10ม. บกส พ่นม่วง TATA 4.99กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 9มม*10ม. บกส พ่นม่วง TATA 4.99กก.
114.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 9มม*10ม. BSI พ่น เขียว ทอง 4.99กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 9มม*10ม. BSI พ่น เขียว ทอง 4.99กก.
114.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 (12มม) 4 หุน มอก.โรงเล็ก พ่นแดง 8+-กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 (12มม) 4 หุน มอก.โรงเล็ก พ่นแดง 8+-กก.
114.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 12มม*10ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง 8.88กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 12มม*10ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง 8.88กก.
114.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 12มม*10ม. บกส พ่น ม่วง TATA 8.88กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 12มม*10ม. บกส พ่น ม่วง TATA 8.88กก.
114.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 12มม*10ม. บลส พ่นเงิน 8.88กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 12มม*10ม. บลส พ่นเงิน 8.88กก.
114.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 15มม*10ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง 13.87กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 15มม*10ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง 13.87กก.
114.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 15มม*10ม. บกส. พ่นเงิน-ม่วง TATA 13.87กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 15มม*10ม. บกส. พ่นเงิน-ม่วง TATA 13.87กก.
114.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 15มม*10ม. บลส พ่นเงิน 13.87กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 15มม*10ม. บลส พ่นเงิน 13.87กก.
114.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 (19มม) 6 หุน มอก. พ่นแดง 20.5กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 (19มม) 6 หุน มอก. พ่นแดง 20.5กก.
114.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 19มม*10ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง 22.26กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 19มม*10ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง 22.26กก.
114.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 19มม*10ม. บกส. พ่นเงิน-ม่วง TATA 22.26กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 19มม*10ม. บกส. พ่นเงิน-ม่วง TATA 22.26กก.
114.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 19มม*10ม. บลส พ่นเงิน 22.26กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 19มม*10ม. บลส พ่นเงิน 22.26กก.
114.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 25มม*10ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง 38.53กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 25มม*10ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง 38.53กก.
114.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 25มม*10ม. บลส พ่นเงิน 38.53กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 25มม*10ม. บลส พ่นเงิน 38.53กก.
114.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 (8มม) มอก.โรงเล็ก พ่นแดง ทอง
แบรนด์ : STD
รหัสสินค้า: 11-120006
ราคา ต่อ เส้น

สินค้าที่อยู่ในหมวดเดียวกัน
เหล็กเส้น ลวด 4.5มม. 8.5ม. (0.38กก.) #13 (2.4มม.*8.0ม.)0.30+-Kg.
เหล็กเส้น ลวด 4.5มม. 8.5ม. (0.38กก.) #13 (2.4มม.*8.0ม.)0.30+-Kg.
114.00 บาท

เหล็กเส้น ลวด 5.5มม. 8.0ม. (0.46กก.) #11(4มม.*8.0ม.)0.43+-Kg.
เหล็กเส้น ลวด 5.5มม. 8.0ม. (0.46กก.) #11(4มม.*8.0ม.)0.43+-Kg.
114.00 บาท

เหล็กเส้น ลวด 2 หุนเบาลาย *8.5ม. (6มม) 1.0กก. #8(4มม.*8.5ม.)0.85+-Kg.
เหล็กเส้น ลวด 2 หุนเบาลาย *8.5ม. (6มม) 1.0กก. #8(4มม.*8.5ม.)0.85+-Kg.
114.00 บาท

เหล็กเส้น ลวด 2 หุนเต็มลาย (6มม)
เหล็กเส้น ลวด 2 หุนเต็มลาย (6มม)
114.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 (6มม) 2 หุนเต็ม มอก.โรงเล็ก พ่นฟ้า
เหล็กเส้นกลม SR24 (6มม) 2 หุนเต็ม มอก.โรงเล็ก พ่นฟ้า
114.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 (6มม) 2 หุนเต็ม มอก.โรงใหญ่ พ่นแดง 2.22กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 (6มม) 2 หุนเต็ม มอก.โรงใหญ่ พ่นแดง 2.22กก.
114.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 6มม*10ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง 2.22กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 6มม*10ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง 2.22กก.
114.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 6มม*10ม. บกส พ่น ม่วง TATA 2.22กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 6มม*10ม. บกส พ่น ม่วง TATA 2.22กก.
114.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 6มม*10ม. บลส พ่นเงิน 2.22กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 6มม*10ม. บลส พ่นเงิน 2.22กก.
114.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 (8มม) มอก.โรงเล็ก พ่นแดง ทอง
เหล็กเส้นกลม SR24 (8มม) มอก.โรงเล็ก พ่นแดง ทอง
114.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 (8มม) มอก.โรงใหญ่ พ่นแดง เงิน
เหล็กเส้นกลม SR24 (8มม) มอก.โรงใหญ่ พ่นแดง เงิน
114.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 8มม บกส.พ่นม่วง TATA 3.95กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 8มม บกส.พ่นม่วง TATA 3.95กก.
114.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 (9มม) 3 หุนเต็ม มอก.โรงเล็ก พ่นแดง
เหล็กเส้นกลม SR24 (9มม) 3 หุนเต็ม มอก.โรงเล็ก พ่นแดง
114.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 (9มม) 3 หุนเต็ม ทดก.โรงเล็ก พ่นแดง ทอง
เหล็กเส้นกลม SR24 (9มม) 3 หุนเต็ม ทดก.โรงเล็ก พ่นแดง ทอง
114.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 9มม*10ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง4.99กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 9มม*10ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง4.99กก.
114.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 9มม*10ม. บกส พ่นม่วง TATA 4.99กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 9มม*10ม. บกส พ่นม่วง TATA 4.99กก.
114.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 9มม*10ม. BSI พ่น เขียว ทอง 4.99กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 9มม*10ม. BSI พ่น เขียว ทอง 4.99กก.
114.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 (12มม) 4 หุน มอก.โรงเล็ก พ่นแดง 8+-กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 (12มม) 4 หุน มอก.โรงเล็ก พ่นแดง 8+-กก.
114.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 12มม*10ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง 8.88กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 12มม*10ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง 8.88กก.
114.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 12มม*10ม. บกส พ่น ม่วง TATA 8.88กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 12มม*10ม. บกส พ่น ม่วง TATA 8.88กก.
114.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 12มม*10ม. บลส พ่นเงิน 8.88กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 12มม*10ม. บลส พ่นเงิน 8.88กก.
114.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 15มม*10ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง 13.87กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 15มม*10ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง 13.87กก.
114.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 15มม*10ม. บกส. พ่นเงิน-ม่วง TATA 13.87กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 15มม*10ม. บกส. พ่นเงิน-ม่วง TATA 13.87กก.
114.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 15มม*10ม. บลส พ่นเงิน 13.87กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 15มม*10ม. บลส พ่นเงิน 13.87กก.
114.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 (19มม) 6 หุน มอก. พ่นแดง 20.5กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 (19มม) 6 หุน มอก. พ่นแดง 20.5กก.
114.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 19มม*10ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง 22.26กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 19มม*10ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง 22.26กก.
114.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 19มม*10ม. บกส. พ่นเงิน-ม่วง TATA 22.26กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 19มม*10ม. บกส. พ่นเงิน-ม่วง TATA 22.26กก.
114.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 19มม*10ม. บลส พ่นเงิน 22.26กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 19มม*10ม. บลส พ่นเงิน 22.26กก.
114.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 25มม*10ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง 38.53กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 25มม*10ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง 38.53กก.
114.00 บาท

เหล็กเส้นกลม SR24 25มม*10ม. บลส พ่นเงิน 38.53กก.
เหล็กเส้นกลม SR24 25มม*10ม. บลส พ่นเงิน 38.53กก.
114.00 บาท

รายละเอียดสินค้า
ชื่อเรียกสินค้า
เหล็กเส้นกลม SR24 (8มม) มอก.โรงเล็ก พ่นแดง ทอง
ขนาด
หน่วย
เส้น