Menu
สินค้าที่อยู่ในหมวดเดียวกัน
เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 10มม*10ม.BSI มอก โรงใหญ่ พ่นทอง 6.16กก.
เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 10มม*10ม.BSI มอก โรงใหญ่ พ่นทอง 6.16กก.
242.00 บาท

เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 10มม*10ม. บกส พ่นเงิน ม่วง6.16กก.
เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 10มม*10ม. บกส พ่นเงิน ม่วง6.16กก.
242.00 บาท

เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 10มม*10ม. บลส พ่นเงิน6.17กก.
เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 10มม*10ม. บลส พ่นเงิน6.17กก.
242.00 บาท

เหล็กเส้นข้ออ้อย SD30 (12มม) 4 หุน มอก. พ่นม่วง 7.3-7.5กก
เหล็กเส้นข้ออ้อย SD30 (12มม) 4 หุน มอก. พ่นม่วง 7.3-7.5กก
242.00 บาท

เหล็กเส้นข้ออ้อย SD30 (12มม) 4 หุน มอก.โรงเล็ก พ่นแดง 8.5+-ก
เหล็กเส้นข้ออ้อย SD30 (12มม) 4 หุน มอก.โรงเล็ก พ่นแดง 8.5+-ก
242.00 บาท

เหล็กเส้นข้ออ้อย SD30 (12มม) 4 หุน มอกโรงเล็ก พ่นทอง แดง 8.5 กก
เหล็กเส้นข้ออ้อย SD30 (12มม) 4 หุน มอกโรงเล็ก พ่นทอง แดง 8.5 กก
242.00 บาท

เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 12มม*10ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง 8.88กก.
เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 12มม*10ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง 8.88กก.
242.00 บาท

เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 12มม*10ม. บกส พ่นม่วง TATA 8.88กก.
เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 12มม*10ม. บกส พ่นม่วง TATA 8.88กก.
242.00 บาท

เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 12มม*10ม. บลส พ่นเงิน 8.88กก.
เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 12มม*10ม. บลส พ่นเงิน 8.88กก.
242.00 บาท

เหล็กเส้นข้ออ้อย SD30 (16มม) 5 หุน พ่นฟ้า 10.+-กก.
เหล็กเส้นข้ออ้อย SD30 (16มม) 5 หุน พ่นฟ้า 10.+-กก.
242.00 บาท

เหล็กเส้นข้ออ้อย SD30 (16มม) 5 หุน พ่นม่วง มอก.โรงเล็ก 12.5กก.
เหล็กเส้นข้ออ้อย SD30 (16มม) 5 หุน พ่นม่วง มอก.โรงเล็ก 12.5กก.
242.00 บาท

เหล็กเส้นข้ออ้อย SD30 (16มม) 5 หุน พ่นแดง มอก.โรงเล็ก 14กก.
เหล็กเส้นข้ออ้อย SD30 (16มม) 5 หุน พ่นแดง มอก.โรงเล็ก 14กก.
242.00 บาท

เหล็กเส้นข้ออ้อย SD30 (16มม) 5 หุน พ่นแดง ขาว มอก.โรงเล็ก 15 กก.
เหล็กเส้นข้ออ้อย SD30 (16มม) 5 หุน พ่นแดง ขาว มอก.โรงเล็ก 15 กก.
242.00 บาท

เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 16มม*10ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง 15.78กก.
เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 16มม*10ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง 15.78กก.
242.00 บาท

เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 16มม*10ม. บกส พ่น ม่วง TATA 15.78กก.
เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 16มม*10ม. บกส พ่น ม่วง TATA 15.78กก.
242.00 บาท

เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 16มม*10ม. บลส พ่นเงิน 15.78กก.
เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 16มม*10ม. บลส พ่นเงิน 15.78กก.
242.00 บาท

เหล็กเส้นข้ออ้อย SD30 (20มม) 6 หุน มอก. พ่นแดง
เหล็กเส้นข้ออ้อย SD30 (20มม) 6 หุน มอก. พ่นแดง
242.00 บาท

เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 20มม*10ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง 24.66 กก.
เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 20มม*10ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง 24.66 กก.
242.00 บาท

เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 20มม*10ม. บกส พ่น ม่วง TATA 24.66กก.
เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 20มม*10ม. บกส พ่น ม่วง TATA 24.66กก.
242.00 บาท

เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 20มม*10ม. บลส พ่นเงิน 24.66กก.
เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 20มม*10ม. บลส พ่นเงิน 24.66กก.
242.00 บาท

เหล็กเส้นข้ออ้อย SD30 (25มม) มอก.โรงเล็ก พ่นม่วง 30+-กก.
เหล็กเส้นข้ออ้อย SD30 (25มม) มอก.โรงเล็ก พ่นม่วง 30+-กก.
242.00 บาท

เหล็กเส้นข้ออ้อย SD30 (25มม) มอก.โรงเล็ก พ่นแดง 33-34กก.
เหล็กเส้นข้ออ้อย SD30 (25มม) มอก.โรงเล็ก พ่นแดง 33-34กก.
242.00 บาท

เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 25มม*10ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง 38.52กก.
เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 25มม*10ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง 38.52กก.
242.00 บาท

เหล็กเส้นข้ออ้อย SR40 25มม*10ม. บกส พ่นเงิน ม่วง TATA 38.53กก.
เหล็กเส้นข้ออ้อย SR40 25มม*10ม. บกส พ่นเงิน ม่วง TATA 38.53กก.
242.00 บาท

เหล็กเส้นข้ออ้อย SD30 25มม*10ม. บลส พ่นเงิน 38.52กก.
เหล็กเส้นข้ออ้อย SD30 25มม*10ม. บลส พ่นเงิน 38.52กก.
242.00 บาท

เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 12มม*12ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง เงิน 10.656กก.
เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 12มม*12ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง เงิน 10.656กก.
242.00 บาท

เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 12มม*12ม. บกส พ่น ม่วง TATA 10.656กก.
เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 12มม*12ม. บกส พ่น ม่วง TATA 10.656กก.
242.00 บาท

เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 16มม.*12ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง เงิน 18.93
เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 16มม.*12ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง เงิน 18.93
242.00 บาท

เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 16มม*12ม. บกส พ่นม่วง TATA 18.93กก.
เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 16มม*12ม. บกส พ่นม่วง TATA 18.93กก.
242.00 บาท

เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 20มม.*12ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทองเงิน 29.592
เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 20มม.*12ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทองเงิน 29.592
242.00 บาท

เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 20มม*12ม. บกส พ่นม่วง TATA 29.592กก.
เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 20มม*12ม. บกส พ่นม่วง TATA 29.592กก.
242.00 บาท

เหล็กเส้นข้ออ้อย SR40 25มม*12ม. บกส พ่นม่วง TATA 46.23กก.
เหล็กเส้นข้ออ้อย SR40 25มม*12ม. บกส พ่นม่วง TATA 46.23กก.
242.00 บาท

เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 12มม*10ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง 8.88กก.
แบรนด์ : STD
รหัสสินค้า: 11-210007
ราคา ต่อ เส้น

สินค้าที่อยู่ในหมวดเดียวกัน
เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 10มม*10ม.BSI มอก โรงใหญ่ พ่นทอง 6.16กก.
เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 10มม*10ม.BSI มอก โรงใหญ่ พ่นทอง 6.16กก.
242.00 บาท

เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 10มม*10ม. บกส พ่นเงิน ม่วง6.16กก.
เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 10มม*10ม. บกส พ่นเงิน ม่วง6.16กก.
242.00 บาท

เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 10มม*10ม. บลส พ่นเงิน6.17กก.
เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 10มม*10ม. บลส พ่นเงิน6.17กก.
242.00 บาท

เหล็กเส้นข้ออ้อย SD30 (12มม) 4 หุน มอก. พ่นม่วง 7.3-7.5กก
เหล็กเส้นข้ออ้อย SD30 (12มม) 4 หุน มอก. พ่นม่วง 7.3-7.5กก
242.00 บาท

เหล็กเส้นข้ออ้อย SD30 (12มม) 4 หุน มอก.โรงเล็ก พ่นแดง 8.5+-ก
เหล็กเส้นข้ออ้อย SD30 (12มม) 4 หุน มอก.โรงเล็ก พ่นแดง 8.5+-ก
242.00 บาท

เหล็กเส้นข้ออ้อย SD30 (12มม) 4 หุน มอกโรงเล็ก พ่นทอง แดง 8.5 กก
เหล็กเส้นข้ออ้อย SD30 (12มม) 4 หุน มอกโรงเล็ก พ่นทอง แดง 8.5 กก
242.00 บาท

เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 12มม*10ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง 8.88กก.
เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 12มม*10ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง 8.88กก.
242.00 บาท

เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 12มม*10ม. บกส พ่นม่วง TATA 8.88กก.
เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 12มม*10ม. บกส พ่นม่วง TATA 8.88กก.
242.00 บาท

เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 12มม*10ม. บลส พ่นเงิน 8.88กก.
เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 12มม*10ม. บลส พ่นเงิน 8.88กก.
242.00 บาท

เหล็กเส้นข้ออ้อย SD30 (16มม) 5 หุน พ่นฟ้า 10.+-กก.
เหล็กเส้นข้ออ้อย SD30 (16มม) 5 หุน พ่นฟ้า 10.+-กก.
242.00 บาท

เหล็กเส้นข้ออ้อย SD30 (16มม) 5 หุน พ่นม่วง มอก.โรงเล็ก 12.5กก.
เหล็กเส้นข้ออ้อย SD30 (16มม) 5 หุน พ่นม่วง มอก.โรงเล็ก 12.5กก.
242.00 บาท

เหล็กเส้นข้ออ้อย SD30 (16มม) 5 หุน พ่นแดง มอก.โรงเล็ก 14กก.
เหล็กเส้นข้ออ้อย SD30 (16มม) 5 หุน พ่นแดง มอก.โรงเล็ก 14กก.
242.00 บาท

เหล็กเส้นข้ออ้อย SD30 (16มม) 5 หุน พ่นแดง ขาว มอก.โรงเล็ก 15 กก.
เหล็กเส้นข้ออ้อย SD30 (16มม) 5 หุน พ่นแดง ขาว มอก.โรงเล็ก 15 กก.
242.00 บาท

เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 16มม*10ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง 15.78กก.
เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 16มม*10ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง 15.78กก.
242.00 บาท

เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 16มม*10ม. บกส พ่น ม่วง TATA 15.78กก.
เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 16มม*10ม. บกส พ่น ม่วง TATA 15.78กก.
242.00 บาท

เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 16มม*10ม. บลส พ่นเงิน 15.78กก.
เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 16มม*10ม. บลส พ่นเงิน 15.78กก.
242.00 บาท

เหล็กเส้นข้ออ้อย SD30 (20มม) 6 หุน มอก. พ่นแดง
เหล็กเส้นข้ออ้อย SD30 (20มม) 6 หุน มอก. พ่นแดง
242.00 บาท

เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 20มม*10ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง 24.66 กก.
เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 20มม*10ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง 24.66 กก.
242.00 บาท

เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 20มม*10ม. บกส พ่น ม่วง TATA 24.66กก.
เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 20มม*10ม. บกส พ่น ม่วง TATA 24.66กก.
242.00 บาท

เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 20มม*10ม. บลส พ่นเงิน 24.66กก.
เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 20มม*10ม. บลส พ่นเงิน 24.66กก.
242.00 บาท

เหล็กเส้นข้ออ้อย SD30 (25มม) มอก.โรงเล็ก พ่นม่วง 30+-กก.
เหล็กเส้นข้ออ้อย SD30 (25มม) มอก.โรงเล็ก พ่นม่วง 30+-กก.
242.00 บาท

เหล็กเส้นข้ออ้อย SD30 (25มม) มอก.โรงเล็ก พ่นแดง 33-34กก.
เหล็กเส้นข้ออ้อย SD30 (25มม) มอก.โรงเล็ก พ่นแดง 33-34กก.
242.00 บาท

เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 25มม*10ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง 38.52กก.
เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 25มม*10ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง 38.52กก.
242.00 บาท

เหล็กเส้นข้ออ้อย SR40 25มม*10ม. บกส พ่นเงิน ม่วง TATA 38.53กก.
เหล็กเส้นข้ออ้อย SR40 25มม*10ม. บกส พ่นเงิน ม่วง TATA 38.53กก.
242.00 บาท

เหล็กเส้นข้ออ้อย SD30 25มม*10ม. บลส พ่นเงิน 38.52กก.
เหล็กเส้นข้ออ้อย SD30 25มม*10ม. บลส พ่นเงิน 38.52กก.
242.00 บาท

เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 12มม*12ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง เงิน 10.656กก.
เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 12มม*12ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง เงิน 10.656กก.
242.00 บาท

เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 12มม*12ม. บกส พ่น ม่วง TATA 10.656กก.
เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 12มม*12ม. บกส พ่น ม่วง TATA 10.656กก.
242.00 บาท

เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 16มม.*12ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง เงิน 18.93
เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 16มม.*12ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง เงิน 18.93
242.00 บาท

เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 16มม*12ม. บกส พ่นม่วง TATA 18.93กก.
เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 16มม*12ม. บกส พ่นม่วง TATA 18.93กก.
242.00 บาท

เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 20มม.*12ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทองเงิน 29.592
เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 20มม.*12ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทองเงิน 29.592
242.00 บาท

เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 20มม*12ม. บกส พ่นม่วง TATA 29.592กก.
เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 20มม*12ม. บกส พ่นม่วง TATA 29.592กก.
242.00 บาท

เหล็กเส้นข้ออ้อย SR40 25มม*12ม. บกส พ่นม่วง TATA 46.23กก.
เหล็กเส้นข้ออ้อย SR40 25มม*12ม. บกส พ่นม่วง TATA 46.23กก.
242.00 บาท

รายละเอียดสินค้า
ชื่อเรียกสินค้า
เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 12มม*10ม. มอก.โรงใหญ่ พ่นทอง 8.88กก.
ขนาด
หน่วย
เส้น